Avís legal

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem que les dades personals consignades al nostre formulari són incorporades en fitxers titularitat de Inspira gastronomia  amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud.
Això ens autoritza a que les seves dades de contacte puguin ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès i d’altres relacionades.
[Així mateix, atès que el dret a la pròpia imatge es troba reconegut a l’article 18.1 de la Constitució regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, Inspira gastronomia demana el seu consentiment per aparèixer de forma clarament identificable en les fotografies i gravacions que puguin realitzar-se a les activitats de l’entitat, i que s’exposin públicament a la pàgina web, canals socials (Facebook, Twitter, Youtube, etc.), revistes o altres publicacions internes o de tercers. El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant un correu electrònic amb l’assumpte: Protecció de dades a: hola@inspiragastronomia.com